Vår termin 2020

2019-12-06
Vårens kurser startar v4 & v5

Här kommer Vårens schema 

Stafflier byggs nu av min man och görs på beställning. Höga stafflier 1500:-  och bordstafflier 800:-